Telefon: +48 508 589 589

Pliki cookies, polityka prywatności.

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO):

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Cito S.C., ul. Szeroka 61/1, 71-211 Szczecin, NIP: 9551311522;
 2. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy, tj. świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  • wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
  • archiwizacji , prowadzenia statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Zleceniodawcy będzie:
  • udzielona zgoda – przy czym podpis na pierwszej stronie niniejszej umowy oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 4. Odbiorcą danych mogą być następujące podmioty:
  • podmiotom współpracującym z administratorem i jego kontrahentom;
  • ubezpieczycielom w zakresie roszczeń odszkodowawczych przysługujących administratorowi, Zleceniodawcy;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
  • kancelariom prawnym, którym administrator zlecił prowadzenie postępowania w sprawie;
  • innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przechowywane i jest uzależniony m. in. od:
  • przepisów prawa, obligujących administratora do przetwarzania danych (np. przepisy ustawy o rachunkowości);
  • okresu przez jaki są świadczone usługi na rzecz Zleceniodawcy;
  • okresu niezbędnego do obrony interesów administratora;
 6. Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych w celu ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości jej zawarcia.

Pliki Cookies

Zgodnie ze zmianą Prawa Telekomunikacyjnego dnia 22 marca 2013 wszedł w życie obowiązek uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie plików cookie. Strona CITO informuje:

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Pliki cookie używane są powszechnie od lat przez większość stron internetowych. Służą do zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika internetu w przeglądarce.

Pliki Cookies:

  • umożliwiają logowanie,
  • filtrują wiele niechcianych komunikatów,
  • przyczyniają się do wprowadzania usprawnień stron internetowych,
  • pomagają tworzyć statystyki, w oparciu o które strony są poprawiane, a zamieszczane treści zwiększane w oparciu o prawdziwe zainteresowania internautów.

Pliki cookies mogą też służyć do zbierania informacji w celach handlowych.

Jakie dane zbiera www.cito.szczecin.pl przez pliki cookies?

Strona CITO stosuje cookies funkcjonalne, które zachowują preferencje użytkownika.
To m.in.:

  • cookie Google Analytics – statystyki dla witryny www.cito.szczecin.pl,
  • cookie sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć – dla pojedynczej witryny internetowej lub dla wszystkich stron.

Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na wyświetlanie naszej strony oraz na możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności.

Gwarantujemy, że cookies, których używamy mają na celu jedynie poprawę działania serwisu CITO, nie śledzą Użytkownika, nie są wykorzystywane do analizy pod kątem dostarczania Użytkownikowi sprofilowanych reklam lub innych celów marketingowych oraz nie zapisują informacji o stronach, które Użytkownik odwiedził w Internecie.