DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne to nic innego jak dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy. Często ten rodzaj odszkodowania nazywany jest również odszkodowaniem powypadkowym czy odszkodowaniem za wypadek.

Poszkodowany może domagać się odszkodowania z OC sprawcy za:

 • szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • uszkodzenia powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego,
 • szkody związane bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
 • szkody, które spowodował pojazd sprawcy podczas zatrzymania, postoju lub garażowania,
 • badania techniczne po naprawie samochodu (jeśli został zabrany dowód rejestracyjny),
 • holowanie uszkodzonego auta.

Polisa AC (autocasco) pozwala na wypłatę odszkodowania w następujących sytuacjach gdy:

 • właściciel polisy sam ponosi winę za uszkodzenie samochodu,
 • sprawca uszkodzeń nie jest znany,
 • dojdzie do zderzenia się pojazdów,
 • dojdzie do zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (potrącenie pieszego, wjechanie w zwierzynę lub drzewo),
 • miały miejsce zdarzenia losowe lub działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru)
 • dojdzie do kradzieży pojazdu

Podstawowe różnice pomiędzy polisami ubezpieczeniowymi komunikacyjnymi:

 • Polisa OC – obowiązkowa polisa, którą musi wykupić każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji,
 • Polisa AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, zależne tylko od woli właściciela pojazdu.

Dokładne informacje na temat polis komunikacyjnych, pomocne dla każdego, kto stara się o odszkodowania komunikacyjne w Szczecinie lub na terenie Polski, znajdą Państwo na stronie Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Polecamy również kolejną poradę z serii odszkodowania komunikacyjne –  rodzaje wypadków samochodowych.