DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Odszkodowania majątkowe

Jeżeli Twoje mienie stało się przedmiotem:

  • kradzieży,
  • zalania,
  • wandalizmu

i masz problem z odzyskaniem należnego odszkodowania skontaktuj się z Cito Szczecin. Wyliczymy należne odszkodowania majątkowe i zajmiemy się wszystkimi formalnościami prowadząc za Ciebie nawet najtrudniejsze dochodzenie odszkodowań.

Ubezpieczenia od tego rodzaju zdarzeń losowych należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, oferowanych najczęściej w większym pakiecie ubezpieczeniowym ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Przed zawarciem umowy należy zawsze dokładnie zapoznać się z jej warunkami, w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowiącymi integralną cześć umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na to co konkretnie podlega ochronie ubezpieczeniowej, czy do skutecznego ubezpieczenia wymagane jest spełnienie dodatkowych uwarunkowań, a jeśli tak to jakich, jaki jest zakres ubezpieczenia i czy ciążą na nas jakieś obowiązki w przypadku wystąpienia szkody, a jeżeli tak to jakiego rodzaju. Należy mieć na uwadze, że każdy zakład ubezpieczeń w sposób autonomiczny określa warunki ubezpieczenia, nawet w ubezpieczeniach tego samego typu, w tym tworzy własne definicje pojęć. Stąd nawet to samo zdarzenie w świetle rożnych ubezpieczeń może być uznane lub nie za powódź i objęte lub wykluczone z zakresu ubezpieczenia lub ta sam rzecz może być objęta lub wykluczona spod ochrony ubezpieczeniowej.

Nagminnie zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania powołując się właśnie na ogólne warunki ubezpieczenia. Ustalenie czy stanowisko takie jest zasadne wymaga szczegółowego zbadania konkretnej sprawy, w tym nie tylko z zapisami umowy, ale także kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Dochodzenie odszkodowań w takich przypadkach może być trudniejsze, ale nie niemożliwe.

Decyzja odmawiająca wypłaty odszkodowania, pomimo podstaw do odmiennego stanowiska lub wypłacająca je w wysokości niekompensującej całej szkody, nie zamyka możliwości uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania. Od każdej decyzji zawsze przysługuje odwołanie, które w przypadku przedstawienia właściwych argumentów może odnieść skutek bez konieczności inicjowania postępowania sądowego, a w ostateczności także stosowne powództwo.

Powierzając dochodzenie odszkodowań specjalistom mogą Państwo liczyć na wyższe odszkodowanie, oszczędność czasu i nerwów. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – kontakt.