PORADY EKSPERTA

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

23/01/2013

Odszkodowanie jest świadczeniem, którego celem jest naprawienie szkód o charakterze wymiernym i materialnym (np. zakup sprzętu do rehabilitacji).

Zadośćuczynienie ma na celu kompensację poczucia krzywdy, cierpień psychicznych i fizycznych, będących następstwem wypadku. O zadośćuczynienie może zatem ubiegać się każdy, kto w następstwie jakiegokolwiek wypadku doznał krzywdy moralnej, cierpień psychicznych i fizycznych. Zadośćuczynienie realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej. Ponieważ zadośćuczynienie dotyczy szkód niewymiernych (cierpienia nie da się obliczyć), sam proces określania wysokości zadośćuczynienia dokonuje się w oparciu o analizę indywidualnej sytuacji konkretnego poszkodowanego.

Po więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań w Szczecinie i w Polsce, zapraszamy na stronę dochodzenie odszkodowań.

Komentarze zamknięte.