PORADY EKSPERTA

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Co zrobić jak są osoby ranne?

23/01/2013

W takiej sytuacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania po wypadku z modyfikacjami wynikającymi z art. 44 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku: pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Komentarze zamknięte.